Pipeprotection

Download pdf Technical Data

Properties Unit Value Method

Volume Weight

kg/m3

1805

DIN 53479
Tensile strength N/mm2 55,7 DIN 53455
Traction elasticity modulus N/mm2 13.500 DIN 53457
Flexible strength N/mm2 146 DIN 53452
Flexible elasticity modules N/mm2 10.000 DIN 53457
Pressure firmness N/mm2 150 DIN 53454
Modules of elasticity N/mm2 15.600 DIN 53457
Resistance to impact kJ/m2 57,5 DIN 53453
Linear expansion coefficient 1/K 30*10-6 DIN 53452
Fiber content weight % 20 DIN 53479
Volume shrinkage % 0,15 DIN 53464
Hardness Barcol 60
Insulation resistance ohm 3,2x104
Styrene emission PPM < 15
Application temperature C > 5
Thickness mm. 1,5 / 2,0
Roll length m. 10
Roll width m. 0,95
Weight kg/m2 ca. 3
Total weight kg ca. 30

 

Blue Jetty

Download pdf Fire Data

FiberTec is bestand tegen temperaturen van -50 C tot 100 C
FiberTec is bestand tegen korte piek belastingen tot 150 C
FiberTec kan niet worden verwerkt indien de oppervlakte temperatuur waarop FiberTec wordt aangebracht hoger is dan 50 C tijdens verwerking.

FiberTec is een zelfdovend materiaal dat geen ondersteuning geeft aan brand. FiberTec is o.a. getest volgens de volgende normen:

* German standard DIN 4102 class B1
* British standard BS 476 Pt. 6 class 1
* ASTM E84-98 < 15

In geval van brand met FiberTec zullen de volgende gassen vrijkomen:

- koolmonoxide : 60 mg/g CO
- kooldioxide : 450 mg/g CO2

In tegenstelling tot normale polyester komen er bij FiberTec geen halogene gassen vrij bij verbranding. (bij al deze gegevens wordt uitgegaan van volledig uitgehard materiaal)

Blue Jetty

Download pdf Chemical Resistance

van toepassing op volledig uitgeharde, met glasvezel versterkte laminaten. De aanbevelingen in de tabel zijn van toepassing op alle concentraties van chemische stoffen, behalve wanneer dit op een andere manier wordt aangeduid.

A - Geschikt voor gebruik koud - tot 50 C
B - Alleen periodieke blootstelling - koud
C - Geschikt voor gebruik heet - tot 75 C
D - Alleen periodieke blootstelling - heet
X - Niet aanbevolen

aceton B bytylraldehyde X
acetonitril X calciumchloraat C
acrulonitril B calciumchloride C
aluminiumchloride C calciumchloride 20% X
aluminiumcitraat C calciumhypochloriet X
aluminiumfluoride X carpinezuur C
aluminiumsulfaat C chromisulfaat C
aminoharsen - chloorazijn 50% A
ammoniak (vloeibaar) X chloordioxide B
ammoniumchloride C chloorgas (nat of droog) A
ammoniumbenzoaat C chloroform X
ammoniumcitraat C chroomleerlooierij vloeistof X
ammoniumhydroxide 10% B chroomzuur 20% X
ammoniumnitraat 47% C chroomzuur 42% X
ammoniumnitraat 57% A citroenzuur C
ammoniumsulfaat C creosoot X
amylacetaat X creslyc acid X
amylalcohol A cupri- & cuproacetaat C
amylamine X cupri- & cuprochloride C
aniline X cupri- & cuprocyanide C
anilinehydrochloride C cupri- & cupronitraat C
anilinesulfaat C cupri- & cuprosulfaat C
arsenigzuur C cyclohexaan A
azijnzuur 25% 50 C C cyclohexanon -
azijnzuur 10% C decanol -
azijnzuur 75% B diallulftalaat C
azijnzuurandhydride X dibutylftalaat C
bariumacetaat C dichloorbenzeen X
bariumcarbonaat 50 C AD diethylketon B
bariumchloride C diethylether B
bariumchloride 10% X diethylmaleaat 5% B
bariumsulfide A diethylmaleaat 100% X
benzaldehyde A diethyleenglycol C
benzeen B dipropyleenglycol C
benzoenzuur C ethanol (nat) A
benzylchloride - ethanolamine, mono B
boorzuur C ethanolamine, tri B
boterzuur 25% A ethylacetaat X
brijn (verzadigd) C ethylacrylaat -
broom X ethyl-2-hexanol -
broomwaterstof 50% B ethyleendichloride X
bytylacetaat X ethyleenchloorhydrine A
bytylbenzylflalaat X ethyleendiamine X
bytyl cellosolve X ethyleenglycol C
bytyleenglycol C ferri- & ferroacetaat C
ferri- & ferrochloride C natriumsulfaat C
ferri- & ferronitraat C natriumthiocyanaat C
ferri- & ferrosulfaat C n-heptaan A
fluorwaterstofzuur 10% B oliezuur C
fluorwaterstofzuur 20% A palmitinezuur C
formaldehyde 37% A petroleum C
formaldehyde 44% A p-tolueensulfonamide -
glycerol C p-tolueensulfonamide -
glyoxal 30-40% C sojaolie C
hexaan A sorbitol C
hydrazine X stearinezuur C
hyprochlorigzuur 50% A stoddard solvent -
isodecanol C sulfabilzuur C
isopropylsulfaat 100% X sulfietloog C
kiezelfluorwaterstofzuur X tatrechloorstof B
kiezelfluorwaterstofzuur (gas) X tolueen B
konigingswaterdamp X totueendiisocynaat X
koperamminiumchloride C trichloorazijnzuur 50% B
kraft liquor - trietanolamine B
laurinezuur C trinatriumfosfaat 10% X
loodacetaat C tungolie B
loodchloride C vetzuren (onverzadigd) B
loodnitraat C vinylacetaat X
looizuur C vliegtuigbenzine C
levulinic acid C water C
linolzuur C waterstofperoxide 25% X
linoleenzuur C xyleen B
lijnzaadolie C zinkchloride C
magnesiumnitraat C zinkhydrosulfiet -
magnesiumchloride C zinknitraat C
melkzuur C zinksulfaat C
methacrylzuur - zirkoniumatachloride -
mierenzuur 25% B zoutzuur 10% C
mystrinezuur C zoutzuur 20% A
natriumchloraat 46% X zoutzuur 37% A
natriumcitaat C zwaveldioxide A
natriumglucoheptonaat - zwavelkoolstofdioxide X
natriumhydrosulfiet - zwavelwaterstof A
natriumhydroxide 10% X zwavelzuur 25% B
natriumhyprochriet 10% B zwavelzuur 50% C
natriumnitraat C zwavelzuur 75% B
natriumnitriet A zwavelzuur 98% X